Vattenrelaterad situation under kontroll

Ett antal badgäster hos NordPoolen har under en begränsad tid fått obehag av ömma, svullna och röda fötter. Detta symtom har visats sig bero på en reaktion av en bakterie, pseudonomas aerugionosa. En inte ovanlig bakterie i badhusmiljöer. Samma dag som första fallet konstaterades vidtog ledning och personal på NordPoolen omedelbart åtgärder för att spåra smittokällan. Efter gott samarbete med miljökontoret, fastighetsförvaltningen och smittskyddet på Sunderby sjukhus samt ett omfattande provtagningsarbete med påföljande analys kunde smittkällan kartläggas. Parallellt med detta genomfördes en omfattade sanering i anläggningen.
Samtidigt med detta togs prover på samtliga system i anläggningen som alla visade på god vattenkvalitet. Personal från Fastighetsförvaltningen kommer att fortsätta ta prover en tid för att säkerställa att inga nya bakterier påträffas.Samtliga drabbade var i åldern 7-14 år och befann sin på anläggningen 7-10 mars. Inga nya fall har inrapporterats. NordPoolen önskar gärna komma i kontakt med de badgäster som drabbats.

För ytterligare frågor eller information, kontakta Peter Wallin, Chef NordPoolen / peter.wallin@boden.se