Sommarens öppettider

Sommaröppettider 13 juni t.o.m. söndag 21 augusti
badet öppet alla dagar kl. 9:00-18:00,
bassängerna stänger kl. 17:30.

Avvikande öppethållande på midsommarafton den 24 juni
öppet kl. 8:00-14:00,
bassängerna stänger kl. 13:30.