Orangea röret fortfarande avstängt! Uppdaterat 23/7 kl. 11:00

Orangea röret är fortfarande avstängt!
Ett blixtnedslag i slutet av juni slog ut elektroniken till styrning, belysning och tidtagning till Orangea röret.
Bodens Kommuns fastighetsavdelning jobbar för att lösa felet och väntar just nu på reservdelar från Holland.

Vi har idag fått besked om att nya delar skall var på väg från Holland, nya delar har kommit men Fastighetsavdelningen får ej igång röret. Fler fel har upptäckts och man har kontaktat tillverkarna för att få hjälp att lösa detta. (uppdaterat 20220723)