covid19

INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET (COVID-19)

Till våra gäster:

 • Om du känner dig frisk – välkommen att bada och simma hos oss!
 • Om du tillhör någon riskgrupp rekommenderar vi att ni stannar hemma.
 • Var extra noga med handhygienen och övrig hygien, duscha och tvätta er med tvål före och efter bad.
 • Håll en armslängd avstånd till andra besökare.
 • Om du känner dig sjuk ska du inte besöka oss – stanna istället hemma!
 • Det gäller alltid, oavsett vad det beror på.
 • Vi ser gärna att ni betalar med kort eller swish för att tänka på vår arbetsmiljö.

Från anläggningens sida gör vi följande:

 • Desinficerar vårt bassängvatten med klor och UV-ljus, som dödar både bakterier och virus*.
 • Håller en hög frekvens på städning i våra lokaler och desinficerar regelbundet kontaktytor.
 • Vi informerar våra besökare om hur viktigt det är att duscha före och efter bad, samt att de skall vara extra noga med handhygienen.
 • Vi uppmanar våra besökare att hålla avstånd vid exempelvis köer.
 • Vi har stängt Ångbastun i Äventyret och på Relaxen efter rekommendationer från Svenska Badbranschen.
 • Vi har stängt av 70% omklädningsskåpen för att öka avstånd och begränsa antalet gäster i anläggningen.
  (Observera att detta kan innebära väntetid för att komma in anläggningen när vi har många besökare)

  *Virus
  Virus kan inte föröka sig i bassängvatten. De kan endast föröka sig i celler t.ex. i människor eller djur. Infektionsförmågan avtar snabbt i bassängbadvatten genom att virus dör av desinfektionsmedel eller späds ut.
  Virus smittar huvudsakligen direkt från person till person i samband med bassängbad. Därför är bassängbad inte mer förknippade med virussmitta än andra miljöer där många människor vistas.
  Virus ingår inte heller i en rutinmässig kontroll. Det kan möjligtvis bli aktuellt i speciella fall, t.ex. för att spåra en smittkälla.

  Källa: Folkhälsomyndigheten, Bassängbad